Bellona’s advice regarding food and CO2 footprints

Recently, I wrote about The moral dilemma of eating pumpkin outside the season, and since I encountered some tricky questions while dealing with this topic, I contacted the Norwegian environmental organization Bellona for a follow-up question. I asked: Is there any food we (meaning living in Europe) should totally avoid because of the environmental costs of transport? Here is the answer I got from Anne Karin Sæther (in Norwegian):

“Svaret vårt er vel at vi ikke kan svare ja eller nei på et slikt spørsmål. Transportelementet må uansett veies opp imot forskjeller i energi- og miljøkostnader ved produksjon og da blir ofte langreist mat bedre enn ”norsk drivhusmat”. Man må huske på å se på utslipp av klimagasser gjennom hele produksjonen.

Det er gjort en del slike livsløpsanalyser på CO2, og her er noen tall jeg har fått av Marius Dalen i Bellona:

Lam: 17,4 kg CO2 / kg produsert

Storfe: 15,8 kg CO2 / kg produsert

Svin: 6,4 kg CO2 / kg produsert

Kylling: 4,6 kg CO2 / kg produsert

Oppdrettslaks: 3,0 kg CO2 / kg produsert

Tallene over gjelder for norskprodusert kjøtt. Eksemplet med oppdrettslaks er at den er oppdrettet i Norge og solgt i Paris. De andre er noen snittverdier at noe slag. Her vil det tallene variere en del avhengig av hvilket scenario man setter opp. Men for oppdrettslaksen så er visst 80-90 prosent av CO2-utslippene knyttet til produksjonen av fôr (dyrke mark, fiske etter råvarer, høsting, transport av råvarer, energi i fôrfabrikken m.m).

Mat må jo verden ha, så vi kan uansett ikke stoppe med kaffe- eller kornproduksjon eller annen matproduksjon, men produsentene og konsumentene bør til enhver tid velge det alternativet som totalt sett gir lavest mulig utslipp av klimagasser.”

7 thoughts on “Bellona’s advice regarding food and CO2 footprints

  1. I min lokale Kiwi er oppdrettslaksen priset til 30 kr per kg. Tatt i betraktning at den også er full av sunne oljer og omegaer… vel, da er den jo ok på alle måter.

  2. Pingback: Kurt Oddekalv’s advice regarding food and CO2 footprints « Bente Kalsnes’ blog

  3. Pingback: 2050 » Blog Archive » Reiseavstand betyr lite for matens karbonregnskap

  4. Thanks for the link, Eirik. You got a very interesting blog over there, a great idea for a blog. I wonder what your percentage will be – how many of your predictions will actually turn into reality.

  5. Well, I did write a book on the same subject in 1999. So far, my track record is OK, I guess. But then I try to work this game like a fox and not a hedgehog (ref. Philip Tetlock 😉

  6. Pingback: 2050 » Blog Archive » Cheeseburgere, Paul McCartneys Lexus og karbonregnskap

  7. Pingback: Litt om » Cheeseburgere, Paul McCartneys Lexus og karbonregnskap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s