Grønn hverdag’s advice regarding food and CO2 footprints

Here is Håkon Lindahl from Grønn hverdag‘s take on my blog post about The moral dilemma of eating pumpkin outside the season:

“Hei! Dilemmaet du skisserer er veldig ofte ikke noe dilemma i det hele tatt, fordi transport bare utgjør en marginal andel av utslippene og miljøbelastningen knyttet til matproduksjon. Et eksempel er tomater: Norske tomater dyrket i drivhus har betydelig høyere utslipp (pga det høye energiforbruket i drivhusene) enn tomater dyrket på friland i Marokko, transporten inkludert.

Håkon also suggest some articles on this topic, Myten om langreist mat, Tips om bærekraftig mat, Korttenkt om kortreist mat, and Vegetarisk viktigere for miljøet enn kortreist.

Thanks for sharing, Håkon.

3 thoughts on “Grønn hverdag’s advice regarding food and CO2 footprints

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s