NAV-uføre fordelt på kart

Hvorfor har noen regioner av Norge flere uføre enn andre? Det er ett av spørsmålene jeg stiller meg etter å ha sett NyAnalyses kart basert på NAV-data.

Selskapet NyAnalyse har tatt utgangspunkt i NAVs kommune-liste med andelen uføre av befolkningen i kommune-Norge (xls-filen Kommune. 2011-2012. Antall prosent av befolkning). Eksempelvis er 23 % av befolkningen i Ballangen kommune i Nordland mottaker av uførepensjon. Jeg har ikke sett på alle detaljene i denne fremstillingen, og som Ny Analyse selv skriver, det kan potensielt være flere feilkilder i NAV-tallene. Det er også viktig å se på hva slags uførepensjon dette er snakk om. Et minst like interessant kart å lage er unge uføre, fordelt på kommuner.

Jeg drar frem dette kartet fordi det er et godt eksempel på muligheter for datajournalistikk. Det er mange potensielt spennende artikler i disse tallene fra NAV.

Oppdatering via tips fra Anders Eriksen i TV2: TV2 laget lignende sak på NAV-data i 2011.

2 thoughts on “NAV-uføre fordelt på kart

  1. Tidsperspektivet er viktig her. Dersom man ser bare på tallene fra ett år til et annet, blir man ikke så mye klokere. Om man kan se på eks. Hornindal over 5 eller 10 år, ser man den større trenden. Antar at dataene finnes på NAV. Store endringer på ett år kan også skyldes nedleggelse av virksomhet, etc. Tydeligvis mye å ta tak i her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s