Posted in June 2012

Listen over “collaborative journalism”-prosjekter du bør kjenne til

“Collaborative journalism” eller dugnad/samhandlingsbasert journalistikk begynner det etterhvert å bli mange gode eksempler på. Matt McAllister (Director of Digital Strategy at Guardian Media Group) har samlet en imponerende liste med eksempeler (primært fra amerikansk og britisk medier), men vi har sett noen eksempler på den formen for journalistikk i Norge også: VGs prosjekt med Departementenes … Continue reading