Når lov og it-system blir forsinket

Jeg har skrevet kronikk i Dagbladet om kjennelsen fra Gulating lagmannsrett i dag. Mens vi venter på en avklaring fra Høyesterett, har jeg samlet sammen en mengde av artiklene som har vært skrevet de siste årene om straffeloven 2005 og politiets IT-system.


Det som går igjen, er at den nye straffeloven ikke kan innføres før politiets nye datasystem er på plass. Straffeloven ble vedtatt i 2005, med en del justeringer i 2009. I 2012 har den ennå ikke trådt i kraft:

”Den nye straffeloven må utsettes i flere år på grunn av dårlige datasystemer. Politidirektoratet sier at et den nye straffeloven ikke kan tre i kraft før et nytt straffesakssystem er på plass. Dette vil koste opptil to milliarder kroner.”

http://www.idg.no/computerworld/article210855.ece

”Denne (straffeloven 2005) er medi­e­nøy­tral, og det er ingen tvil om at den også omfat­ter ytrin­ger på net­tet. Men syv år etter at den nye straffe­lo­ven ble ved­tatt, er den fort­satt ikke satt i kraft. Man kan ikke dømme noen etter en bestem­melse som er ved­tatt, så lenge den ikke er satt i kraft. Hvor­for loven fort­satt ikke er satt i kraft, vet jeg ikke.”

http://blogg.torvund.net/2012/07/27/offentlig-eller-ikke-offentlig/

”DDoS-angrep er nærmere klargjort i juridisk forstand gjennom en bestemmelse om såkalt driftshindring i ny straffelov. Denne ble vedtatt allerede i 2005, men selv om loven også ble ytterligere endret i 2009, er situasjonen den at loven ennå ikke har trådt i kraft. Den nye loven kunne ytterligere styrket påtalemyndighetens verktøykasse, men må vente inntil videre. Årsaken er at politiets datasystemer er utrangert.”
Politidirektoratet har tidligere uttalt at dette skyldes at regjeringen ikke har prioritert oppgradering av IT-løsningene deres, og at dette er nødvendig for at politiets skal kunne følge opp en rekke nye paragrafer i loven.”

http://www.digi.no/898563/soker-tilflukt-i-nettskyen

”lite tilfredsstillende at straffeloven av 2005 og politiregisterloven av 2011 ikke har trådt i kraft fordi det først må gjennomføres omfattende tilpassing av politiets saksbehandlingssystem”

http://www.digi.no/896562/for-daarlig-ikt-innen-justis-og-politi

“For flere år siden vedtok Stortinget en ny straffelov. I fjor uttalte justisminister Knut Storberget til NRK at den nye loven ville tre i kraft 2012. Men politiets datasystemer har satt en stopper for implementeringen – fagsystemene har rett og slett gått ut på dato. Prislappen blir minst 500 millioner kroner. Flere hundre millioner er allerede brukt på å oppruste it-infrastrukturen.

http://www.idg.no/computerworld/article207735.ece

“Politidirektoratet startet derfor i fjor med betydelige investeringer for å modernisere it-infrastrukturen i politiet, noe som uansett må til for å bygge nye applikasjoner – som de nye straffesakssystemene.”

http://www.idg.no/computerworld/article209350.ece

“Silseth sier til magasinet Politiforum, som utgis av Politiets Fellesforbund, at serverparken som finnes rundt i politidistriktene er moden for skraphaugen. Politiet bruker det over ti år gamle operativsystemet NT 4.0. Og de som jobber med ikt i politiet har problemer med å skaffe reservedeler og maskinvare som støtter det antikverte systemet. I tillegg er det selvfølgelig et svært begrenset tilbud på programvarefronten.”

http://www.idg.no/computerworld/article104487.ece

“Ifølge Computerworld er politiets datasystemer avhengige av operativsystemet Microsoft Windows NT 4.0, et system som ikke lenger utvikles aktivt av Microsoft. Det skal også ha vært problemer med å få antivirus-systemene til å fungere korrekt på de gamle systemene. Windows NT 4.0 kom ut i 1996. Den siste sikkerhetsoppdateringen for systemet ble laget i 2004.”

http://www.idg.no/computerworld/article104487.ece

Oktober 2010. VG. Datasystemer utsetter ny straffelov

Click to access Vedlegg_916.pdf

OPPDATERT:

“Norgeshistoriens verste terrorist kan ikke dømmes til maksstraff etter terrorparagrafen fordi politiets datasystemer er utdaterte og ikke i stand til å håndtere den nye straffeloven”

http://digital.vgb.no/2011/11/01/velkommen-til-molboland/

 

 

5 thoughts on “Når lov og it-system blir forsinket

 1. Du kan også inkludere hvordan politiet allerede etter NOKAS-ranet i 2004 selv oppdaget at de ikke hadde noe effektivt system for Riksalarm – de måtte bruke faks!
  http://www.nrk.no/nyheter/1.6866944

  Så innførte de systemet som ikke fungerte den 22. juli – som er basert på ustabile epost-systemer.
  Noe deres egne it-eksperter advarte sterkt mot:
  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8046178

  De brukte også over 25 millioner kroner på nytt publiseringssystem og redesign av nettstedet politi.no.
  Som man i egen evaluering etter 22. juli tre år etter konkluderer med er for dårlig og at man må kjøpe nytt:
  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8036744

  Det virker å være et nesten utømmelig hav av historier om it i politiet..

 2. Øyvind, takk for denne omfattende lenkesamling. Dette er med på å gi oss et enda bredere inntrykk av problemstillingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s