Young voters, social media and political engagement

How are new media habits impacting political engagement among young voters? I’ve written (in Norwegian) about a Swedish research article with some interesting findings regarding political interest and engagement for the Norwegian weekly Morgenbladet  

Hva: En ny, ambisiøs svensk studie ser på hvordan alder og medievaner påvirker politisk engasjement. 

Hvem: Ungdommers politiske interesse blir positivt påvirket av sosiale medier over tid, mens tradisjonelle medier som tv, radio og aviser vekker mest politisk interesse blant eldre.

Betydning: Det har hittil vært uklart hvordan raskt endrede medievaner påvirker politisk engasjement.

Mange ønsker å knekke koden for hvordan man kan øke politisk interesse og valgdeltagelse blant ungdom. Utallige studier har forsøkt å si noe om årsakssammenhengen mellom nyhetsvaner og politisk engasjement, og de fleste av dem rapporterer om positive sammenhenger. Samtidig er tallene tydelige i Norge: Ungdommer deltar mindre i valg enn før, og ungdom bruker mindre tid på tradisjonelle medier som tv, radio og aviser. At kvinnelige førstegangsvelgere har enda lavere valgdeltagelse enn sine mannlige kompiser, skaper ekstra bekymringer.

Valget i 2011 blir sett på som et unntak, da valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere gikk opp fra forrige valg. Den ekstraordinære mobiliseringen for å bruke stemmeretten kom som en reaksjon på de grusomme drapene på Utøya og i regjeringskvartalet. Men vil ungdommer bruke stemmeretten like flittig i høstens valg?

Det er mulig hjelpen ligger rett foran øynene våre, på skjermen. Svenske forskere ved Mittuniversitetet dokumenterer i artikkelen Age and the effects of news media attention and social media use on political interest and participation: Do social media function as a leveller? at sosiale medier kan forsterke politisk interesse og engasjement blant ungdom, i motsetning til hos eldre. At politiske engasjerte får forsterket sin politiske interesse gjennom internett og sosiale medier er allerede dokumentert av norske forskere i boken Liker, liker ikke. Deres forskning viser  at nettbruk forsterker engasjement blant unge, men fortrenger engasjement blant elder.

De svenske forskerne bruker en såkalt «panelstudie», en undersøkelse over tid hvor folk i alderen 18–74 er bedt om å fylle ut en spørreundersøkelse flere ganger frem mot det svenske valget i 2010. For spesielt interesserte er det verdt å notere at forskerne har kontrollert for tidligere politisk interesse og deltagelse.

De finner noe vi allerede vet: Politisk interesse og engasjement øker med alderen. Unge bruker oftere sosiale medier til politiske saker enn eldre, som foretrekker tradisjonelle medier. Men nå kommer det interessante: Sosiale medier brukt til politiske formål påvirker den politiske interessen positivt. Eksempel på slik politisk sosial mediebruk er å lese en politisk blogg, følge politikere på Facebook eller Twitter eller kommentarer på politiske saker. Og tilsvarende finner forskerne at den politiske deltagelsen hos ungdom (underskriftskampanje, kontakte politikere, delta i demonstrasjon, etc.) øker når det dukker politiske saker opp i nyhetsfeed i sosiale medier eller i tradisjonelle medier.

Sosiale medier endrer offentligheten gjennom sin nettverksstruktur. Det gjør at opinionsdannere og nettverksbyggerne i de sosiale mediene får enda viktigere samfunnsroller fordi de gjør folk oppmerksomme på de politiske sakene vi bør få med oss.

Oppdatering: Jeg hadde opprinnelig skrevet at de norske forskerne bak boka ”Liker, liker ikke” ikke fant støtte for at nettbruk forsterker politisk engasjement blant unge som ikke er politisk engasjert. Det var feil, og er rettet opp i teksten over.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s