Norges mest aktive politikere på Facebook over tid

Endelig – da var valgkampen i gang! Det er på tide å se nøyere på hvordan partiene driver digital valgkamp. Og den politikeren som har omfavnet Facebook-plattformen varmest og bruker den mest aktiv er….

SIV JENSEN, leder i Fremskrittspartiet (resten av listen følger lenger nede).

Skjermbilde 2013-08-01 kl. 14.50.36

I forskningsprosjektet Sosiale medier og valgkamp på Universitetet i Oslo følger vi den norske valgkampen, i tillegg til valget i Sverige, Australia og USA. Vi er spesielt nysgjerrig på hvordan politiske parti og politikere bruker sosiale medier og internett generelt for å kommunisere budskapene sine, sette dagsorden og mobilisere velgere.

I tiden fremover mot valget vil vi skrive om noen av tendensene vi ser relatert til sosiale medier og valgkamp, og jeg starter med data vi har samlet inn om politikeres bruk av Facebook, mer spesifikt Facebook pages. Vi har valgt å studere stortingsrepresentantenes bruk av Facebook pages, som er det mest profesjonelle verktøyet i Facebook, fremfor “vanlige” Facebook-profiler, der man må legge en politiker til som venn for å følge dem på Facebook. Siden Facebook pages eller sider også har mer avanserte statistikk-funksjoner, sier det oss også noe om hvor profesjonelle politikerne er i bruken av sosiale medier. Vår datainnsamling ble gjort i mai, altså før valgkampen startet for alvor. Det vil være et bakgrunnsmateriale til den økende aktiviteten vi antar vi vil finne i sosiale medier frem mot valgdagen 9. september. Her har vi sett på aktiviteten siden politikereren tok Facebook i bruk, og som allerede nevnt, dette er politikere som har Facebook-side, ikke profil. Vi har sett på hvor mange innlegg stortingsrepresentantene har postet på Facebook, fordelt på antall dager de har brukt Facebook.

Norges 10 mest aktive politikere på Facebook (over tid):

Skjermbilde 2013-08-01 kl. 14.57.26

Hvor often og hyppig en politiker poster på Facebook vil avhenge av flere ting, som eksempelvis hvor viktig man vurderer en plattform som Facebook og hvem man kan nå der. At to av Frps politiker topper lista, er kanskje ikke så overraskende siden Frp har vært tydelig på at de legger mest ressurser på Facebook fremfor andre sosiale medier-plattformer som Twitter, YouTube eller blogg. SV er representert med fire politikere blant de mest aktive på Facebook, Frp har tre, mens Ap har to,  og Høyre har en politiker på lista.

At vi finner primært profilerte politikere på denne lista, har også å gjøre med at det er få færre lokale politikere som har Facebook-side, faktisk er det bare 47 av 169 Stortings-politikere eller i underkant av 30% av representantene som har en Facebook side. Majoriteten av politikerne som er på Facebook har en såkalt personlig profilside. Det gjør at de har begrensede verktøy til å måle og analysere hvordan de når ut med innholdet sitt på Facebook.

Et gjennomgående trekk i forskningen om politikere og bruk av sosiale medier, har vært en hyppigere bruk av sosiale medier blant såkalte “underdogs”, utfordrere i politikken (se eks. her og her). Fordi politikere i maktposisjoner har god tilgang til tradisjonelle medier som tv, radio og aviser, har forskning vist at sosiale medier er arenaer hvor utfordrerne skal skape oppmerksomhet og fronte sine egne saker, samt at kostnadene for bruk har vært minimale (Willam og Gulati, 2012). Både SV og Frp får mye oppmerksomhet i tradisjonelle medier, men benytter også hyppig mulighetene til å spre sitt innhold og sine vinklinger på sosiale medier.

Politikere som startet å bruke Facebook seint, men hyppig, som eksempelvis Heikki Holmås, SV, får en høyt plassering på en slik liste. Blant dem som har brukt Facebook lengst på listen, som Erna Solberg (H), Mette Hanekamhaug (Frp) og Kristin Halvorsen (SV), så forteller det om en jevn og aktiv publisering over flere år. Det er også verdt å merke seg at det er de kvinnelige politikerne som er de mest aktive Facebook-brukerne over tid, bare tre menn er på 10-på-topp-lista.

Siden dataene er samlet inn før valgkampen ordentlig har startet, så gir dette oss et innblikk i politikernes “hverdagslige” bruk, og det kan være minst like interessant å studere som den intens valgkamp-perioden. Jeg kommer tilbake med flere analyser av politikernes bruk av sosiale medier.

Følg gjerne SAC på Facebook for å få oppdateringer om forskning på politikk og digitale kommunikasjonskanaler.

Andre som skriver om politikk og sosiale medier:

Merk – dette er et tidlig arbeid i en forskningsprosess som ikke har vært gjennom peer-review-prosedyrer som er vanlig i akademia. Feil og mangler kan oppstå. Ta gjerne kontakt med meg i kommentarfeltet eller på bente.kalsnes@media.uio.no dersom det er noe du stusser på eller vil diskutere.  

3 thoughts on “Norges mest aktive politikere på Facebook over tid

  1. Dette er vel en liste over mest aktive “rikspolitikere” – ikke “politikere”.. Og det er et kunstig skille mellom “profilert” og “lokale politikere” i teksten, såvidt jeg kan skjønne.

  2. Jo Stein, jeg kan godt klargjøre det, takk for innspillet. Vi har tatt utgangspunkt i politikere representert på Stortinget og sett på hvorvidt de har en Facebook-side eller profil, når de startet å bruke Facebook og hvor ofte de oppdaterer siden. Denne analysen er altså bare basert på stortingsrepresentanter med Facebook-side. Det vil si at vi ikke inkluderer politiker som ikke sitter på Stortinget eller stortingsrepresentanter som har Facebook-profil, ikke Facebook-side.
    Jeg legger til en presisering i teksten om at det er stortingsrepresentanter vi studerer i denne sammenhengen.

    Som jeg nevnte innledningsvis, så er dette bare en av flere analyser vi gjør av hvordan politikere bruker sosiale medier, vi kommer tilbake med flere innfallsvinkler på hvordan politisk kommunikasjon foregår på digitale plattformer i tiden fremover,

  3. Pingback: Norges mest aktive Twitter-politikere over tid | Bente Kalsnes' blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s