Norges mest aktive Twitter-politikere over tid

 Twitter har etablert seg som et attraktivt kommunikasjonsverktøy for mennesker over hele verden, også politikere, og vi har sett på hvilke av stortingspolitikerne og statsrådene i regjeringen som er mest aktive brukere av Twitter.
Skjermbilde 2013-08-12 kl. 23.51.15
Som i den forrige bloggposten jeg skrev om de mest aktive politikerne på Facebook, så ser vi denne gangen på aktivitet over tid, altså det totale antallet tweets fordelt på hvor lang tid politikeren har brukt Twitter. Dette er basert på data Anders Larsson og jeg har samlet inn.  Vi forsker på hvordan politikere og politiske partier bruker internett og spesifikt sosiale medier i valgkamper som en del av prosjektet Sosiale medier og valgkamp på Universitet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.
Her er altså  de ti mest aktive Twitter-politikerne blant statsrådene og stortingsrepresentantene (dataene ble samlet inn i mai 2013):
Skjermbilde 2013-08-09 kl. 15.03.59
Fremskrittspartiet er representert med tre politikere på liste, Arbeiderpartiet tre, Høyre to,  Sosialistisk Venstreparti en og Kristelig Folkeparti en. Noe av hensikten med å se på politikernes aktivitet utenfor den mest intense valgkampen er å få et inntrykk av hvordan politikernes “hverdagsbruken” av sosiale medier ser ut.
Karin Andersen fra SV topper lista, men legg også merke til at hun først startet å bruke Twitter i oktober i 2012, mens majoriteten av de andre politikerne på lista startet i 2009. De fire øverste på lista er relative nykommer på Twitter, sammenlignet med de seks andre, men de alle det til felles at de tvitrer hyppig og jevnt.
I følge de siste oppdaterte tallene jeg kjenner til (Ipsos MMI),har 21% av den norske befolkningen en profil på Twitter, og til sammenligning har 57% av stortingsrepresentantene og statsrådene en Twitter-profil (ifølge våre tall). 
Politikernes hensikten med å bruke Twitter vil være mangfoldig (bla. demonstrert i denne studien, Twitterbruk under valgkampen 2011 av  Anders Larsson og Hallvard Moe: delta i debatten, spre informasjon om egne saker, påvirke media, bygge nettverk, svare på spørsmål.
Men hva forteller det oss egentlig at en politiker er aktiv på Twitter?
Det sier noe om hvor viktig politikeren vurderer Twitter-plattformen er for å nå ut til relevante målgrupper, enten det er velgere, mediefolk, politiske motstandere eller andre. Det sier oss også noe om hvor tilgjengelig en politiker gjør seg på nett, siden terskelen for å kontakte noen på Twitter trolig er lavere enn å skulle kontakte politikeren på telefon eller epost.
Twitter blir blant annet brukt flittig til å kommentere og diskutere tv- og radio-debatter (eks. #nrkvalg og #2valg), og politikere er frempå for å sette sin preg på debatten eller de politiske begrepene som brukes (såkalt ”framing”). Folk jeg har snakket med i partiene sier også at Twitter brukes for å teste ut argumenter og se hva slags respons man får.
Det har vært mange eksempler på hvordan twittermeldinger fra politikere (og andre) har endt opp som nyhetssaker, så bruk av Twitter har også blitt en måte ulike aktører prøver å få oppmerksomhet og påvirke medienes dagsorden.
Merknad: Dette er ikke en publiseringsklar studie, men det er noen tendenser som vi observerer og skal jobbe videre med. Feil og mangler kan forekomme, og ta gjerne kontakt i kommentarfeltet eller på bente.kalsnes@media.uio.no eller a.o.larsson@media.uio for kommentarer.
Andre relevante akademiske artikler om Twitter og valg fra Anders Larsson and Hallvard Moe:

2 thoughts on “Norges mest aktive Twitter-politikere over tid

  1. Trine Skei Grande er også aktiv, men på 18. plass av de mest aktive med 2,2 twittermeldinger pr. dag siden hun begynte å bruke Twitter i 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s