Feilslutning om følgere

Selv med én million følgere er ikke de største Twitter-personlighetene garantert innflytelse.

Screen Shot 2014-01-20 at 23.51.22

(Article for the Norwegian weekly Morgenbladet about the influence on Twitter, measured either as number followers, retweets or @mentions based on the article «Measuring User Influence on Twitter: The Million Follower Fallacy»)

Hva: Selv med én million følgere er ikke de største Twitter-personlighetene garantert innflytelse. Aktiviteten til følgere kan derimot avgjøre påvirkningskraften i sosiale medier.

Hvem: Meeyoung Cha, Hamed Haddadi, Fabrício Benevenuto, Krishna P. Gummadi.

Betydning: Forskere analyserte 54 millioner Twitter-brukere i 2010 for å avdekke hva som kjennetegner innflytelse i sosiale medier. Funnene er nylig blitt bekreftet i en italiensk studie av politikeres bruk av Twitter i valgkampen.

På Twitter kan innflytelse måles på tre måter: i antall følgere, i retweets(videresendinger) eller i mentions (omtale). Vanligvis blir antallet følgere brukt som indikator på hvor populære noen er på Twitter, og i skrivende stund er Justin Bieber størst (44 millioner følgere), etterfulgt av Katy Perry (43 millioner), Lady Gaga (40 millioner) og Barack Obama (37 millioner). I Norge har @opera flest følgere (214 000) Men selv med disse astronomiske tallene har ikke nødvendigvis superkjendisene mest innflytelse på Twitter. Hvordan kan det henge sammen?

Men først – hva er egentlig innflytelse? Ifølge ordboken Merriam-Webster defineres innflytelse som «makten til å endre eller påvirke noen eller noe, og makten til å skape endringer uten direkte å tvinge dem frem». Tradisjonelt har kommunikasjonsteori slått fast at et mindretall i befolkningen, påvirkerne eller opinionsdannerne, er spesielt dyktige til å overbevise andre. Ved å rette kommunikasjonen mot opinionsdannerne i et nettverk, kan man via word-of-mouth eller jungeltelegrafen spre budskapet til store befolkningsgrupper.

En del nyere teorier hevder derimot at man må nedjustere betydningen til opinionsdannerne og heller se på relasjoner mellom vanlige brukere og samfunnets modenhet til å akseptere innovasjoner. De fire forskerne bak artikkelen «Measuring User Influence on Twitter: The Million Follower Fallacy» ville derfor gjøre empiriske analyser med et gigantisk datamateriale (54 millioner Twitter-brukere, 6 millioner av dem aktive, 2 milliarder forbindelser mellom dem og 1,7 milliarder Twitter-meldinger) for å analysere hvordan nyheter sprer seg på Twitter og dermed studere typen og graden av innflytelse i nettverket.

Forskerne gjorde seg flere interessante observasjoner. Blant annet er det ulike folk som har flest følgere (nyhetskilder, kunstnere, idrettsutøvere), flest retweets (samlesider på nettet, nyhetskilder, næringslivskjendiser) og flest mentions (kjendiser). De Twitter-brukerne med flest følgere er ikke de som klarer å engasjere følgerne mest via retweets og mentions. Retweets er basert på verdivurderingen av Twitter-meldingen, mens mentions er basert på verdivurderingen av Twitter-brukeren. I en analyse av italienske partiledere i 2013-valget avdekket forskerne Vaccari og Valeriani at de mest fulgte politikerne på Twitter hadde de minst aktive følgerne. Dermed var det vanskelig for politikerne å få drahjelp fra følgerne til å drive indirekte kommunikasjon mellom politikere og velgere. Politikere med færre, men mer lojale følgere har derimot mer aktive følgere og kunne få mer drahjelp til å spre sitt budskap, ifølge de italienske forskerne.

Tendensen er at jo flere følgere en politiker får på Twitter, jo mindre aktive er de. Altså: Twitter-kjendiser tiltrekker seg flere «lurkers» som er ute etter å lytte fremfor å snakke i sosiale medier.

 

One thought on “Feilslutning om følgere

  1. Pingback: Editor of Be Democracy’s Twitter account | Bente Kalsnes' blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s