Fløy en liten blåfugl

Når Twitter blir brukt som kilde, kan det endre forholdet mellom journalister og kilder.

Screen Shot 2014-01-21 at 00.23.45

(Article for the Norwegian weekly Morgenbladet about the use of tweets as sources in Dutch and British newspapers, based on an article by Marcel Broesma and Todd Graham.)

Journalister og Twitter har inngått ekteskap. Få år etter at Twitter startet opp i 2006, har journalister verden over omfavnet mikrobloggtjenesten. I en undersøkelse fra 2011 oppga 70 prosent av britiske journalister at de brukte Twitter. 500 millioner Twitter-meldinger svarer hver dag på «hva skjer?»-spørsmålet fordelt på 200 millioner aktive brukere (Twitter 2013).

Et økende antall av disse Twitter-meldingene ender opp som kilder i media, viser et forskningsprosjekt fra Nederland og Storbritannia. I artikkelen «Twitter as a news source» (2013) har Marcel Broesma og Todd Graham undersøkt hvordan fire britiske og fire nederlandske aviser (fire tabloider og fire fullformat-aviser) brukte Twitter som kilde i årene 2007–2011.

Twitter som tjeneste skiller seg ut fra Facebook ved at det ikke trengs gjensidig aksept for å følge noen, og de fleste har åpne profiler. Dermed blir informasjonsfunksjonen viktigere enn kommunikasjonsfunksjonen. Da noen forskere stilte spørsmålet «Hva er Twitter, et sosialt nettverk eller en nyhetstjeneste?» (Kwak et. al, 2010), var det nettopp nyhetsverdien ved Twitter som utmerket seg.

Broesma og Graham hevder at journalisters Twitter-bruk primært har fire funksjoner: Finne nye saker, finne kilder, identifisere relevante sitater og verifisere informasjon via «wisdom of the crowd». I min egen forskning på norske politiske journalister og kommentatorers bruk av Twitter er også promotering eller deling av egne artikler en fremtredende funksjon.

Mens journalister tidligere dekket bestemte områder eller et «beat», eksempelvis kommunen eller politiet, så kan sosiale medier gjøre det mulig for journalister – fra kontorpulten – å nå frem til kilder som ofte har vært utilgjengelige. Fremveksten av sosiale medier som kildegrunnlag handler også om den grelle økonomiske situasjonen mange medieselskaper befinner seg i. Færre journalister skal på mindre tid, med færre ressurser, produsere mer enn før.

Særlig britiske journalister benytter seg hyppig av mulighetene sosiale medier gir. De britiske avisene brukte Twitter mye hyppigere enn nederlandske aviser, tre firedeler av sakene med Twitter som kilde var fra britisk media. Særlig gjaldt det saker om kjendiser og «folk flest». Konkurransen i det britiske mediemarkedet er tøffere enn det nederlandske, og enda mer fokusert på konflikt, kjendisstoff og personfokuserte nyhetshistorier.

I nederlandsk media var Twitter som kildegrunnlag særlig brukt på områdene sport og politikk. Forskerne har også sett på forskjellen mellom tabloidavisene og fullformatene. Hos tabloidene er såkalt «soft news» (særlig kjendiser og sport) hyppig sitert via Twitter. Hos fullformatene er Twitter oftere brukt som kilde i «hard news» (politikk, næringsliv, økonomi og vitenskap).

Særlig én politiker skiller seg ut blant Twitter-kildene: Den nederlandske politikeren Geert Wilders. Han har i lengre tid nektet å snakke med journalister, og har i stedet sendt ut ukentlige Twittermeldinger som har fått mye nyhetsoppmerksomhet.

Artikkelen viser at journalisters bruk av Twitter som arbeidsverktøy kan gi media flere og mer varierte kilder fra hele verden – uten å røre seg fra kontorpulten. Men det krever at journalister må jobbe desto hardere med å verifisere og kvalitetssjekke informasjonen. Og når Twitter-sitat blir brukt uten å kontakte kilden, gir det særlig elitekilder som politikere og kjendiser større innflytelse over nyhetsvinklingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s