Negativ kraft i kommentarfeltet

«Stygge» kommentarfelt gjør ikke bare leserne opprørte – de kan også påvirke deres oppfatning av innholdet i avisartikler.

(Article for the Norwegian weekly Morgenbladet about the online comments’ effect on readers’ perceptions of the news article written by Anderson, Brossard, Scheufele,  Xenos and Ladwig.)
Image
Hva:
Forskningsartikkel om kommentarfeltets påvirkning på det journalistiske innholdet.
Hvem:
Forskere ved George Mason University og University of Wisconsin-Madison.
Betydning:
Ikke bare er usiviliserte kommentarer ubehagelige og polariserende, de forandrer ofte lesernes forståelse av innholdet i artikkelen også.

Da kommentarfeltene kom på plass i nettavisene i Norge en gang på slutten av 1990-tallet, var forhåpningene at disse skulle demokratisere den offentlige debatten. Terskelen for å sende inn kronikker eller leserbrev har alltid vært høy, med nettavisenes kommentarfelt skulle det bli mye enklere for alle å delta i det offentlig ordskiftet. Siden den gang har debatten om nettdebatten pågått, og de siste årene har mange norske medier gått fra å tillate anonyme kommentarer til å kreve at leserne identifiserer seg med bilde og navn, for eksempel via Facebook. Det er også blitt vanlig å bruke profesjonelle selskaper til å moderere nettdebatten.

Ikke desto mindre er det forstemmende, men også særdeles lærerikt å se resultatet i forskningsartikkelen «The ‘Nasty Effect:’ Online Incivility and Risk Perception of Emerging Technologies» i Journal of Computer-Mediated Communication. Forskerne bak den har ønsket å undersøke hvordan leserne reagerer på usiviliserte kommentarer (banning, grove personkarakteristikker, grunnløse påstander og så videre) under artikler om vitenskap, spesifikt nanoteknologi. Hensikten var å studere om lesernes risikovurdering av den nye teknologien ble påvirket av kommentarfeltet.

Majoriteten av leserne deltar ikke i kommentarfeltene selv; bare en liten andel skriver kommentarer. Det store flertallet er såkalte «lurkers» eller kikkere, og det er nettopp «kikkerne» eller leserne artikkelen handler om.

For å teste sine hypoteser utviklet forskerne et eksperiment hvor et representativt utvalg av USAs befolkning fikk lese en artikkel fra en nettavis som forklarte fordeler og ulemper ved nanoteknologi. De fleste leserne har generelt ikke en klar forståelse av nanoteknologi og har en tendens til å bruke mentale snarveier for å danne seg oppfatninger av et nytt fagfelt som nanovitenskap eller bioteknologi. Eksempler på slike snarveier kan være religion, ideologi eller eksisterende kunnskap om vitenskap. Den ene delen av testgruppen fikk lese artikkelen med et «sivilisert» kommentarfelt, den andre gruppen fikk et usivilisert kommentarfelt. Et eksempel på en usivilisert kommentar kunne være: «Hvis du ikke ser fordelen ved å bruke nanoteknologi i disse produktene, så er du en idiot.»

De som leste det siviliserte kommentarfeltet, fortsatte å mene det samme etter å ha lest kommentarene, uavhengig av om de støttet nanoteknologi eller ikke fra før. De som ble utsatt for den stygge kommentartråden, derimot, endte opp med en mye mer polarisert forståelse av risikoen ved nanoteknologi. I tillegg fant forskerne at hos personer som ikke støttet nanoteknologi i utgangspunktet eller som var sterkt religiøse, gjorde den stygge tonen i kommentarfeltet at de oppfattet nanoteknologi som mer risikofylt enn dem som leste den siviliserte kommentartråden. Det skulle altså ikke mer til enn stygg trolling i kommentarfeltet for at leserne vurderte ulempen ved nanoteknologien som større enn de tidligere hadde trodd.

Mens internett gir nye muligheter for debatt og medbestemmelse om ny vitenskap og teknologier som nanoteknologi, gir det samtidig ikke-eksperter en sterk stemme. Tonen i kommentarfeltet kan ha konsekvenser for måten folk danner seg meninger og synspunkter om kompliserte fagfelt på. Det gjelder ikke bare nanoteknologi; klimaendringer er et annet relevant fagfelt. Kommentarfeltets kraft på artikler bør også undersøkes i Norge.

 

 

2 thoughts on “Negativ kraft i kommentarfeltet

  1. Personlig syntes jeg folkets meninger som legges til under er fantastisk artig å lese. Det har til og med vært artikler jeg har klikket på for kun å se hvor galskap det kan bli under artikkelen. Det minner meg på at folk har seriøst forskjellige meninger – om alt!

    om det endrer min oppfatning av artikkelen vet jeg ikke…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s