Søkemotorenes makt

Propaganda, filtrering og sensur tar nye former i søkemotorer.

(Article for the Norwegian weekly Morgenbladet about the sociopolitical implications of censure and filtering of search engines, specifically Baidu and Google in China, based on article written by Min Jiang.)

Image

Hva: En ny studie sammenligner søkemotorene Google og Baidu i Kina.
Hvem: Min Jiang, førsteamanuensis ved University of North Carolina.
Betydning: Fortiden kan viskes ut via søkemotorer i autoritære regimer.

Objektiv, upersonlig ingeniørkunst – slik er det fristende å beskrive en søkemotor, eksempelvis Google. Det er lett å tenke at søkeresultater er «sannheten», all menneskelig kunnskap sirlig sortert og systematisert. Vel, slik er det ikke. Søkemotorer kan arkitektonisk endres for å tilpasses politiske, markedsmessige eller sosiale krefter, slik som tilfellet er i Kina.

En sammenligning av søkeresultatene for 316 hendelser i Google og den kinesiske søkemotoren Baidu demonstrerer nettopp det. At Kina sensurerer og filtrerer internett gjennom den såkalte «The Great Fire Wall» («Den store brannmuren») er ikke nytt, det interessante her er hvor forskjellig virkeligheten ser ut gjennom to ulike søkemotorer.

Artikkelen til førsteamanuensis Min Jiang ved University of North Carolina «The business and politics of search engines: A comparative study of Baidu and Google’s search results of Internet events in China», publisert i New Media and Society, viser også hvordan søkemotorer, særlig Baidu, kan påvirke den kollektive hukommelse ved å utelate kontroversielle hendelser eller personer.

Søkemotorer er viktige portvakter til informasjon og kunnskap selv om mange ikke nødvendigvis tenker på dem på den måte. I tillegg til å være teknologiske mirakler og reklamedrevne markedsplasser, er søkemotorer med på å fremheve, synliggjøre, avdekke eller tildekke visse typer informasjon fremfor andre.

Den kinesiske forskeren Min Jiang, som holder til i North Carolina, beskriver søkemotorer som en menneskeskapt sammenstilling som påvirker vår virkelighetsoppfatning. Slik kan søkemotorene mediere kunnskap mellom brukerne og virkeligheten.

Det er lett å glemme hvor kort tid vi har hatt søkemotorer, og samtidig hvor raskt vi tar dem for gitt. Den første søkemotoren, Archie, kom i 1990, men gjennom 2000-tallet har Google blitt den dominerende søkemotoren. Selv om mange har stor tiltro og tillit til Google, vet vi lite om hvordan selskapets motorer strukturerer kunnskap. Vi vet ikke nøyaktig hva som er inni «den sorte boksen», søkemotorens algoritme, men tre prosesser er velkjente: tråling, indeksering og rangering.

Jiangs studie er en sammenligning av søkeresultatene for 316 hendelser gjort fra Kina via Google og Baidu. Eksempler er nettkampanjer for Nobelpris-vinneren Liu Xiaobo eller kunstneren Ai Weiweis dokumentar Disturbing the Peace. Jiang ønsket å sammenligne søkeresultater om hendelser for å få frem mer hverdagslig internettbruk. Selv om Google ikke lenger holder til på det kinesiske fastlandet, men har flyttet sine servere til Hong Kong, er søkeresultatene like utilgjengelige, om ikke mer, sammenlignet med Baidu.

Av de hendelsene som ble brukt i undersøkelsene, var 11 prosent utilgjengelige i Google, 4,7 prosent utilgjengelige i Baidu. Mens resultater fra Google blir rammet av blokkering fra den store kinesiske brannmuren, er resultater fra Baidu tilsynelatende mer tilgjengelig – lenker som viser myndighetsvennlig innhold eller lenker til tomme nett­sider.

Kinesiske internett-selskaper er påkrevd å følge et strengt filtreringsregime fra myndighetene, og Baidus filtre er mer subtile enn den tunge blokkeringen i Google. Det er heller ikke mange likheter eller overlapp i søkeresultatene fra Google og Baidu, noe som indikerer at de speiler ulike virkeligheter. I tillegg fremhever Baidu innhold fra sin egen nettleksikon-tjeneste og lenker sjelden til konkurrenten Hudong Baike. Det kan indikere en bias eller skjevhet i søkeresultatet.

Jiangs funn viser at politisk propaganda ikke bare gjøres sentralisert, men også desentralisert via søkemotorer, delegert til individuelle internett-selskaper. Når kontroversielle hendelser blir filtrert bort i søkemotorer, kan de også viske bort minnet om disse hendelsene.

 

2 thoughts on “Søkemotorenes makt

  1. Pingback: Editor of Be Democracy’s Twitter account | Bente Kalsnes' blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s