Det store bildet

MEDIEVANER Tv, nettaviser, papiraviser og søkemotorer er fremdeles viktigere enn sosiale medier for folks nyhetsvaner.

Screen Shot 2014-07-30 at 08.29.02

(Article for the Norwegian weekly Morgenbladet about an extensive media usage study presented in an article by Rasmus Kleis Nielsen og Kim Christian Schrøder)

Hva: Undersøkelse fra åtte land om hvordan sosiale medier påvirker folks tilgang til og engasjement med nyheter.

Hvem: Rasmus Kleis Nielsen og Kim Christian Schrøder, Roskilde Universitet

Betydning: Sosiale medier betyr mye for mange, men er ennå ikke lesernes viktigste inngangsport til nyheter. Tv, nettaviser – og til og med papiraviser – gjør fremdeles den viktigste filtreringsjobben.

Vi har alle sett dem: Nyhetssakene som skriker «Twitterstorm» eller «mye delt på Facebook». Videoen om Johannes (11) uten jakke i vinter-Oslo ble delt 1,3 millioner ganger i sosiale medier. I skrivende stund er saken «Katt redder gutt (4) fra aggressivt hundeangrep» den mest delte nyhetssaken i Norge. Man kan få inntrykk av at nyhetsstrømmen i sosiale medier har erstattet tv, radio og aviser som nyhetsfilter. Eller som en student sa i en undersøkelse i 2008: «If the news is that important, it will find me».

Men det store bildet er annerledes.

Artikkelen «The relative importance of social media for accessing, finding, and engaging with news» i tidsskriftet Digital Journalism presenterer empiriske funn fra åtte land: Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Spania, Storbritannia, Tyskland og USA. Dataene kommer fra Reuters Digital News Survey utført av YouGov i 2013, og inneholder svar fra mellom 1000 og 2000 nyhetsbrukere i hvert av de åtte landene.

I samtlige land identifiserte mediebrukerne tv som «viktigste nyhetskilde», etterfulgt av nettaviser, papiraviser og til slutt sosiale medier. Tv vurderes ikke bare som den viktigste, men er også den mest brukte nyhetskanalen. Slik rangerer eksempelvis danskene de ulike mediene etter betydning som nyhetskilder: Viktigst er tv (44 prosent), så kommer nettaviser (29 prosent), papir­aviser (11 prosent) og sosiale medier (3 prosent). Amerikanernes vurderinger er relativt like, med unntak av nettaviser, som her kun rangeres som viktigst av 19 prosent.

Land som Danmark (og Norge) har nesten 100 prosent nett-tilgang og høy daglig bruk. Tidlig i april kunne fagbladet Kampanje melde at Facebook er Norges største mediekanal, foran NRK1, TV2 og VG. Men selv om sosiale medier brukes hyppig, er det primært for å holde kontakt med venner.

Forskerne bak undersøkelsen, Rasmus Kleis Nielsen og Kim Christian Schrøder, sier ikke at sosiale medier er ubetydelige i nyhetssammenheng, de er en viktig del av medievanene til en liten gruppe, men som nyhetsformidlere er de fremdeles små.

Når det gjelder å finne nyheter på nett, topper nettaviser og søkemotorer listen. I Danmark og Storbritannia er nettaviser viktigste sted for å finne nyheter, mens søkemotorer er viktigst i Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og USA. Bare i Spania oppgir deltagerne i undersøkelsen at sosiale medier er den beste kanalen i denne kategorien.

Mange har håpet at sosiale mediers inntog i mediebildet skulle føre til økt interaktivitet, desentralisering og demokratisering av de tradisjonelle masse­mediene. Men funnene i denne forskningsartikkelen viser at bare en liten andel av respondentene benytter seg av mulighetene til å delta: Å snakke med venner om nyheter offline er mest vanlig (utenom i Japan), etterfulgt av å «dele en artikkel» i sosiale medier. Å skrive blogginnlegg er minst vanlig.

Samtidig er det viktig å minne om at analysen er et øyeblikksbilde av en situasjon som er i kontinuerlig utvikling. Om fem år kan mye ha endret seg.

Men funnene gir oss noen viktige påminnelser, som også forskeren Sonia Livingstone har skrevet om:

Man skal aldri anta at tilgang er identisk med bruk eller at potensial tilsvarer praksis.

• Utviklingen i USA predikerer ikke nødvendigvis utviklingen andre steder.

• Det er store forskjeller mellom den store andelen personer som bruker Facebook og lignende sosiale medier til å holde kontakt med venner og den mindre andelen som bruker dem til mer offentlige formål, som å oppsøke og engasjere seg i nyheter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s