Det polariserte USA

Konservative og liberale har forskjellig oppførsel i sosiale medier. Og kildebruken varierer kolossalt.

Liberalere er de ivrigste til å blokkere venner i sosiale medier dersom de er uenige, mens konservative på Facebook helst omgir seg med folk som er enige med dem. Konservative stoler på et fåtall mediekilder, mens liberalere har tillit til et bredt spekter av medier. Det kommer frem i rapporten «Political Polarization and Media Habits» fra Pew Research Journalism Project. Polarisering – altså den store og økende distansen mellom liberalere (demokrater) og konservative (republikanere) – er en velkjent karakteristikk av amerikansk politikk, og studien viser oss et nyansert bilde av hvordan polariseringen uttrykker seg i medielandskapet.

Pew-rapporten undersøker hvordan folk får informasjon om politikk fra tre ulike arenaer: nyhetsmedier, sosiale medier og samtaler med venner og familie. Respondentene i undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av befolkningen med internett-tilgang (88 prosent av befolkningen i USA har internett), og disse har svart på en webundersøkelse. Deltagerne i undersøkelsen er delt inn i en politisk skala etter grad av identifikasjon som liberal eller konservativ – «consistent, mostly, mixed».

Akkurat som i Norge er amerikanernes medievaner i endring, og for amerikanere er Facebook den nest mest brukt nyhetskilden om politikk, bare slått av lokal-tv. 48 prosent av respondentene oppgir at de får nyheter om politikk på Facebook i løpet av en uke, 49 prosent oppdaterer seg via lokal-tv, 44 prosent via CNN, mens Twitter er en nisjekanal – bare 9 prosent av brukerne i undersøkelsene får politiske nyheter fra Twitter i løpet av en uke.

Folk går ikke på Facebook for å finne nyhetssaker, de logger inn på nettsamfunnet for å oppdatere seg på venner og familie. Men innimellom baby- og kattebildene får mange med seg politiske nyhetssaker. «Jeg synes Facebook er en god måte å finne nyhetssaker uten å lete etter dem», som en respondent så treffende formulerer det.

Og selv om Facebook-brukere ser en miks av ulike politiske synspunkter, er det en tendens at de med sterkest politiske overbevisning på begge sider omgir seg med flest likesinnede, sammenlignet med dem i midten av den politiske skalaen. Dermed er Facebooks algoritme og folks sosiale nettverk både med på å svekke og forsterke polariseringen.

Av 36 nevnte mediekilder uttrykker konservative mistillit til 24 av disse. Liberalere uttrykker en helt annen tillit til mediene, 28 av 36 mediekilder har tillit fra hos dem. Den mediekilden med lavest tillit hos hele spekteret av respondenter er Buzzfeed, nettsiden som har gjort virale suksesser til sitt varemerke, og som mange norske medieselskaper nå prøver å kopiere.

Polariseringen kommer klarest til uttrykk når respondentene blir bedt om å beskrive hvilke nyhetsmedier de bruker: Hos republikanerne er tv-kanalen Fox den store favoritten (47 prosent), mens demokratene har flere favoritter, primært CNN (15 prosent), NPR (13 prosent), MSNBC (12 prosent) og New York Times (10 prosent). Demokrater forholder seg til et bredere spekter av både mediekilder og venner med ulike politiske synspunkter i sosiale medier sammenlignet med republikanere.

Det er også verdt å merke seg at de som plasserer seg i ytterkantene av den politiske skalaen, konsekvente konservative og liberale, har større påvirkningskraft enn såkalt «blandet» respondenter i midten. De mest politiske, som utgjør om lag 20 prosent av befolkningen, har større sannsynlighet for å delta i valg, gi penger til kandidater og delta direkte i politikk.

Det er også stor sannsynlighet for at de driver påvirkning i sine omgangskretser som opinionsledere, for eksempel ved at venner henvender seg til dem for å høre deres synspunkt i politiske saker. Sosiale medier gjør det enklere for disse opinionsdannerne å nå ut til sine nettverk og spre sine politiske synspunkter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s