Mobilflukten fra Syria

MOBILTELEFONER OG FLYKTNINGER:«Mobiltelefonen er like viktig som mat og klær.»

Skjermbilde 2016-05-19 kl. 23.10.54

(Article for the Norwegian weekly Morgenbladet about new research on Syrian refugees use of mobile phones).

Hva: Forskning på hvordan syrere i en flyktningleir i Jordan bruker mobiltelefoner for å holde kontakt med omverden.

Hvem: Melissa Wall fra California State University, Madeline Otis Campbell fra Worcester State University, Dana Janbek fra Lasell College, alle USA.

Betydning:Kommunikasjonsteknologi er både en livredder og en hemsko for syriske flyktninger.

Bergen og sosiale medier ble satt i kok da Frps fungerende ordfører, Tor Woldseth, delte et bilde på Facebook av syltynne afrikanske barn som ble satt opp mot en tilsynelatende syrisk kvinne i kåpe på en togbanestasjon i Europa. Woldseth forklarte billeddelingen med at «vi har det for travelt med å redde ressurssterke flyktninger fra Syria, til å kunne hjelpe utsultede barn i Afrika» til BA. «Usmakelig» og «forkastelig» kalte mange Woldseths deling av collagen, før han fjernet bildet fra Facebook.

Det mentale bildet mange har av dagens flyktninger stemmer ikke med virkeligheten.

Flyktninger kan være velkledde, og enda vanligere er det at de har mobiltelefoner, også smarttelefoner. Informasjon er livsviktig for flyktninger, og mobilen er nøkkelen til internett og informasjon.

«Mobiltelefonen er like viktig som mat og klær.» Påstanden kommer fra en av flyktningene i den gigantiske flyktningleiren i Jordan, Zaatari, som huser om lag 80 000 syriske flyktninger. På det meste har det bodd 120 000 mennesker der, da utgjorde flyktningleiren Jordans fjerde største by.

Forskerne bak artikkelen «Syrian refugees and information precarity» i tidsskriftet New Media and Society har forsket på syriske flyktningers kommunikasjonsmuligheter og behov, særlig med utgangspunkt i mobiltelefoner og sosiale medier. Ved å få tilgang til flykningleiren gjennom jordanske myndigheter og samarbeid med FN, kom forskerne i kontakt med flyktningene som bor i såkalte «Districts» (ja, bilder fra Hunger Games dukker opp), sammensatt av campingvogner og telt. Dette er altså «der de er».

Informasjons-ustabilitet eller -usikkerhet (precarity) er svært typisk for syriske flyktningers livssituasjon, i tillegg til usikkerhet knyttet til mat, medisiner, utdanning og fremtidsutsikter. Mobilen kan være en livsnerve ut til omverden, men også en forlenget overvåkningsarm fra Bashar al-Assads regime inn i flyktningens liv. Forskerne fant at de syriske flyktningene rammes av informasjons-ustabiliteten både når det gjelder teknologisk og sosialt betinget tilgang til informasjon, utbredelsen av irrelevant og noen ganger farlig informasjon, mulighet til personlig verifisering av opplysninger, og kontroll over billed- og informasjonsspredning.

Mobiltelefonen er gjerne det første som blir konfiskert på grenseoverganger, særlig hvis den flyktende har mottatt oppringinger fra utenlandske nummer (da kan blir man sett på som regimemotstander). Det er enkelt å få kjøpt mobiltelefon i leiren, men mobilnettet er ustabilt og uforutsigbart. Noen ganger kan det gå tre timer før en samtale «går gjennom». Enkelte veksler mellom å bruke syriske og jordanske sim-kort, fordi flyktningleiren ligger så nært grensen. Men bruk av syriske sim-kort kan gjøre dem mer sårbare for syrisk overvåkning.

Mobilbruken er selvsagt også knyttet til hvor mye penger flyktningene har. Noen ganger går penger til mobilbruk ut over andre viktige behov. For kvinner er det også sosiale forhold som begrenser tilgangen. Unge, ugifte syriske kvinner bruker ofte ikke telefoner til kommunikasjon, men til bilder og spill. Også eldre kvinner overlater til sine sønner eller mannlige barnebarn å ringe til gjenværende slektninger i Syria.

Informasjonen fra mediene er mangelfull eller ikke til å stole på, ofte foregår det kamphandlinger rundt om i landet som ikke blir dekket, særlig i mindre landsbyer. Heller ikke sosiale medier er til å stole på, ofte blir falsk informasjon spredd der. Derfor blir det viktig å holde kontakt med familie i Syria for å sjekke og verifisere informasjon. «Jeg stoler bare 100 prosent på denne», sa en av flyktningene og holdt opp mobiltelefonen. Og da må de snakke i kode, siden syriske flyktninger må regne med at samtalene til Syria blir overvåket.

Mobiltelfonene har en dobbeltsidig betydning for syriske flyktninger: På den ene siden er mobilen et kraftig, politisk verktøy, både for mobilisering, koordinering, nettverksbygging og nyhetsspredning. Samtidig gjør mobilen flyktningene sårbare for overvåkning, som kan ramme familien i hjemlandet.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s