Posted in November 2018

Slik kan vi bekjempe netthat

Hva kan Arne Næss, medieforskere og Kripos lære oss om å bekjempe politisk netthets? (Kommentar publisert 6/11 i Agenda Magasin). Netthets er et demokratisk problem og et helseproblem. Politikere er både offer og utøver av netthets. Her er noen tiltak som kan bedre situasjonen: Ord betyr noe. Det vet alle som driver med strategisk kommunikasjon, … Continue reading

6 forslag til forskning på desinformasjon, feilinformasjon og falske nyheter

For noen uker siden holdt jeg ett av hovedinnleggene på Norske medieforskerkonferanse i Bodø. Tittelen på mitt innlegg var: Kampen om ordene: Når desinformasjon og falske nyheter utfordrer journalistikken og medieforskningen.   Jeg avsluttet med å komme med noen forslag til temaer og problemstillinger relatert til desinformasjon, feilinformasjon og falske nyheter som vi bør forske mer … Continue reading