Tagged with “datajournalistikk” “New York Times” tips

Datajournalistiske tips fra New York Times

Frustrasjon er ofte utgangspunktet for spennende endringer. Aron Pilhofer var frustrert over at ledelsen i New York Times ikke så verdien av å få dataene ut av nyhetsredaksjonen og ut på nytimes.com. Så han bare gjorde det. Dette var 5 år siden. Den gang bestod den lille gruppen av folk som jobbet med datajournalistikk i … Continue reading