Tagged with jus

Når lov og it-system blir forsinket

Jeg har skrevet kronikk i Dagbladet om kjennelsen fra Gulating lagmannsrett i dag. Mens vi venter på en avklaring fra Høyesterett, har jeg samlet sammen en mengde av artiklene som har vært skrevet de siste årene om straffeloven 2005 og politiets IT-system. Det som går igjen, er at den nye straffeloven ikke kan innføres før politiets … Continue reading